Týden knihoven 2006

Celostátní Týden knihoven  2006

s mottem

Cesta do knihovny





Výstava amatérských tvůrců na téma Řemesla - setkání starých a nových technik


Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou


Slavnostní vyhodnocení 5. ročníku literární soutěže na téma Setkání


Setkání nad fotografiemi starých Čelákovic


Den otevřených dveří s výstavou Řemesla - setkání starých a nových technik