2009 - Nad fotografiemi starých Čelákovic, setkání se sběrateli