Přehled služeb

Knihovna půjčuje

Knihovna zajišťuje

Knihovna podává

Knihovna poskytuje

Knihovna zodpovídá

Knihovna pořádá

Veškeré služby knihovny je možné využívat až po řádné registraci čtenáře. V souladu s knihovním zákonem jsou základní služby knihovny poskytovány zdarma