2019 - Digitální technologie

beseda s Janem Kršňákem, autorem a provozovatelem webové stránky digideti.cz, pro žáky ZŠ