2017 - Tři bratři z Mydlovaru

beseda s autorem reedice knihy Karla Sellnera Mgr. Václavem Kořánem o pátrání po potomcích bratrů Roudnických z Mydlovaru