Městská knihovna Čelákovice

Městská knihovna Čelákovice

příspěvková organizace


Na Hrádku 1092
250 88 Čelákovice
tel. 326991515, 326993664
ředitelka: Naděžda Picková
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
web: https://knihovna.celakovice.cz
Na mapě: Mapy.cz, Google
Virtuální prohlídka

Výpůjční doba
pondělí 8:30 – 11:30 13 – 18
úterý 13 – 18
čtvrtek 8:30 – 11:30 13 – 18
pátek 8:30 – 11:30

Pobočky městské knihovny

V Prokopě 1349
tel. 604 505 961
Výpůjční doba
každý čtvrtek: 13 – 18
Více
V Sedlčánkách
Zábranská 133
tel. 731 709 941
Výpůjční doba
každé úterý: 13 – 18
Více

Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název:Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení:Příspěvková organizace vznikla rozhodnutím zřizovatele Města Čelákovice dne 1.1.1992.
Hlavním účelem zřízení organizace, resp.hlavním předmětem činnosti, je zajištění následujících činností v oblasti kulturního rozvoje spočívající
 • v poskytování veřejných, knihovnických a informačních služeb, a to zejména:
 • získávání, uchovávání a zprostředkovávání informačních dokumentů (knih,časopisů a ostatních informačních materiálů)
 • umožnění přístupu veřejnosti k vnějším informačním zdrojům, včetně internetu
 • pořizování a zpřístupňování databází a poskytování jejich užití
 • pořádání kulturních, výchovně vzdělávacích akcí (besedy, lekce informativní výchovy a výstavy)
 • příležitostné vydávání účelových publikací a materiálů
 • zajišťování regionálních činností a služeb, a to zejména meziknihovní výpůjční služby a poskytování poradenské,vzdělávací a koordinační služby
Organizační struktura:Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka
 • Akvizice
 • Regionální činnosti
 • Služby:
  1. Informační centrum
  2. Oddělení dospělých
  3. Dětské oddělení
  4. Pobočky
   • V Prokopě
   • V Sedlčánkách
 • Ekonomický úsek
 • Technicko-správní úsek
Kontaktní spojení: 
Kontaktní poštovní adresa:Městská knihovna Čelákovice
Na Hrádku 1092
Čelákovice
250 88
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:Městská knihovna Čelákovice
Na Hrádku 1092
Čelákovice
250 88
pobočky:V Prokopě 1349, Čelákovice
Zábranská 133, Čelákovice-Sedlčánky
Úřední hodiny:Pondělí 8,30-11,30 13-18
Úterý - 13-18
Čtvrtek 8,30-11,30 13-18
Pátek 8,30-11,30
pobočka V Prokopě:Čtvrtek 13-18
pobočka v Sedlčánkách:Úterý 13-18
Telefonní čísla:326 991 515
326 993 664
Adresa internetové stránky:https://knihovna.celakovice.cz
Elektronická adresa:mestska@knihovna.celakovice.cz
ID datové schránky:  ctek4h5
Bankovní spojení:042 042 0319/0800 Česká spořitelna
IČ:16 556 887
Dokumenty:Zřizovací listina
Organizační řád
ikona souboruKnihovní řád
Pracovní řád
Rozpočet organizace:

ikona souboruRozpočet 2023

Žádosti o informaceje možno podávat ústně, písemně, telefonicky, elektronicky.
Nebude-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Rovněž přijde-li žadatel s ústní žádostí o informaci, jejíž zodpovězení je složité, bude požádán o její písemné podání. Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel přímo v knihovně v úředních hodinách knihovny. Písemné žádosti doručené osobně, poštou nebo telekomunikačním zařízením budou podle obsahu předány k vyřízení jednotlivým pracovníkům. Z podání musí být zřejmé, komu je určeno, a kdo jej podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o informace se dále řídí ustanovením §14 zákona. Příjem žádostí a dalších podání: elektronicky, telefonicky, ústně, písemně doručeno do knihovny. Žadatel o informaci může podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V řízení o odvolání se postupuje v souladu s příslušným ustanovením správního řádu.
Předpisy:
Výroční zpráva:
Vytvořeno 16.9.2013 15:06:03 - aktualizováno 14.3.2014 11:07:34 | přečteno 1544x | marvanova
 
load