Městská knihovna Čelákovice

Městská knihovna Čelákovice

příspěvková organizace


Na Hrádku 1092
250 88 Čelákovice
tel. 326991515, 326993664
ředitelka: Naděžda Picková
e-mail: mestska@knihovna.celakovice.cz
web: https://knihovna.celakovice.cz
Na mapě: Mapy.cz, Google

Výpůjční doba
pondělí8:30 – 11:3013 – 18
úterý13 – 18
čtvrtek8:30 – 11:3013 – 18
pátek8:30 – 11:30

Pobočky městské knihovny

V Prokopě 1349
tel. 604 505 961
Výpůjční doba
1. úterý v měsíci: 9 – 11
každý čtvrtek: 13 – 18
Více
V Sedlčánkách
Zábranská 133
tel. 731 709 941
Výpůjční doba
každé úterý: 13 – 18
Více

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Čelákovice je Město Čelákovice, které vydalo Zřizovací listinu, vymezující hlavní účel zřízení organizace - poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Městská knihovna je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. Prováděcím předpisem Zřizovací listiny je Organizační řád a na něj navazující pracovní náplně zaměstnanců knihovny. 

V souladu se Zákonem č.257/2001 Sb. (knihovní zákon) je knihovna zaevidována MK ČR jako základní knihovna pod evidenčním číslem 1194.
Poskytování služeb knihovny uživatelům vymezuje Knihovní řád. Jeho součástí jsou přílohy, prováděcí směrnice a rozhodnutí, které stanovují specifické podmínky pro poskytování služeb knihovny.

Poplatek roční registrace uživatele
dospělí150,- Kč
studující a důchodci80,- Kč
děti50,- Kč

Ceník služeb určuje výši a v případě nedodržení Knihovního řádu sankční poplatky za upomínání a ztráty.

V souladu s knihovním zákonem jsou základní služby knihovny poskytovány zdarma.

 
load