Městská knihovna Čelákovice

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Čelákovice je Město Čelákovice, které vydalo Zřizovací listinu, vymezující hlavní účel zřízení organizace - poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Městská knihovna je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou. Prováděcím předpisem Zřizovací listiny je Organizační řád a na něj navazující pracovní náplně zaměstnanců knihovny. 

V souladu se Zákonem č.257/2001 Sb. (knihovní zákon) je knihovna zaevidována MK ČR jako základní knihovna pod evidenčním číslem 1194.
Poskytování služeb knihovny uživatelům vymezuje Knihovní řád. Jeho součástí jsou přílohy, prováděcí směrnice a rozhodnutí, které stanovují specifické podmínky pro poskytování služeb knihovny.

Poplatek roční registrace uživatele
dospělí200,- Kč
studující a důchodci120,- Kč
děti 80,- Kč

Ceník služeb určuje výši a v případě nedodržení Knihovního řádu sankční poplatky za upomínání a ztráty.

V souladu s knihovním zákonem jsou základní služby knihovny poskytovány zdarma.

 
load